Tìm kiếm
Kỳ họp lần thứ 06 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
False 22858Ngày cập nhật 10/01/2019

Tại kỳ họp thứ 6 (6 tháng đầu năm 2018) HĐND huyện xem xét đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bàn giải 6 tháng cuối năm 2018. Kỳ họp này, HĐND huyện đã ban hành 04 nghị quyết gồm: (1) Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019; (2) Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021; (3) Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; (4) Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2017.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.968.911
Truy cập hiện tại 3.635