Tìm kiếm
Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2019 của Lãnh đạo Thường trực HĐND huyện Nam Đông
False 3341Ngày cập nhật 06/01/2019

Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2019 của Lãnh đạo Thường trực HĐND huyện Nam Đông

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Thường trực HĐND huyện thông báo lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng đầu năm 2019 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND huyện như sau:

NGÀY TIẾP

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

10/01/2019

24/01/2019

Đ/c Mai Văn Dũng - Chủ tịch HĐND huyện

Đ/c Huỳnh Thị Lan - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Phòng Tiếp dân huyện

Xã Hương Giang

15/02/2019

26/02/2019

Đ/c Hồ Ngọc Hà - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Đ/c Mai Văn Dũng - Chủ tịch HĐND huyện

Phòng Tiếp dân huyện

Thị trấn Khe Tre

14/3/2019

28/3/2019

Đ/c Huỳnh Thị Lan - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Đ/c Hồ Ngọc Hà - Phó Chủ tịch HĐND huyện

 Phòng Tiếp dân huyện

Xã Hương Lộc

09/4/2019

17/4/2019

Đ/c Huỳnh Thị Lan - Chủ tịch HĐND huyện

Đ/c Mai Văn Dũng - Chủ tịch HĐND huyện

 Phòng Tiếp dân huyện

Xã Thượng Long

09/5/2019

29/5/2019

Đ/c Hồ Ngọc Hà - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Đ/c Huỳnh Thị Lan - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Phòng Tiếp dân huyện

Xã Thượng Nhật

13/6/2019

27/6/2019

Đ/c Mai Văn Dũng -  Chủ tịch HĐND huyện

Đ/c Hồ Ngọc Hà -  Phó Chủ tịch HĐND huyện

Phòng Tiếp dân huyện

Xã Hương Hữu

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.172.950
Truy cập hiện tại 774