Tìm kiếm
Tổng kết hoạt động các Ban của HĐND huyện năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
False 3576Ngày cập nhật 30/12/2018

Chiều ngày 27 tháng 12 năm 2018, các Ban của HĐND huyện Nam Đông tổ chức tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị do đồng chí Hồ Sỹ Minh- Trưởng ban KT-XH làm chủ trì; dự và chỉ đạo có đồng chí Hồ Ngọc Hà- Huyện ủy viên, Phó chủ tịch HĐND huyện; ngoài ra còn sự tham dự của đồng chí Nguyễn Đức Thành- Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện, đại diện Văn phòng HĐND-UBND huyện và các thành viên của 2 ban.

Tại Hội nghị đã đánh giá hoạt động của các Ban HĐND huyện.  Năm 2018, hoạt động của các Ban HĐND huyện khoá VI đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

Đối với hoạt động thẩm tra: Các Ban đã tổ chức thẩm tra các nội dung theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 06 và thứ 07 của HĐND huyện; thẩm tra 06 dự thảo Nghị quyết và các loại báo cáo, đề án, tờ trình do UBND huyện, các ngành và các cơ quan trình. Nhìn chung công tác thẩm tra của Ban được tiến hành nghiêm túc, thực hiện theo đúng trình tự Luật định. Nội dung thẩm tra tập trung về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; dự toán, phân bổ, quyết toán ngân sách hàng năm; tình hình chấp hành pháp chế, pháp luật; quy hoạch chung thị trấn Khe Tre; và điều chỉnh điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện. Trong  quá trình thẩm tra thành viên Ban đã tập trung nghiên cứu và có nhiều ý kiến đóng góp với tinh thần trách nhiệm cao.  

Đối với hoạt động giám sát chuyên đề: Năm 2018  Ban Kinh tế- Xã hội đã tổ chức 03 cuộc giám sát chuyên đề: về tình hình đầu tư phát triển kinh tế vườn, dự án trồng cam theo Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện; công tác quản lý, sử dụng ngân sách năm 2017 và giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 01 của HĐND huyện về Đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021. Ban Pháp chế cũng tổ chức 03 cuộc: Về tình hình cấp giấy chứng nhận QSDĐ; công tác quản lý môi trường và khai thác khoáng sản; và tình hình quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện. Nhìn chung các Ban đã chủ động tổ chức thực hiện tốt hoạt động giám sát đúng kế hoạch đề ra. Sau khi hoàn thành nội dung của mỗi cuộc giám sát đều có kết luận đánh giá những mặt đạt được, những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân theo từng địa phương, đơn vị. Trong đó nêu lên ý kiến, kiến nghị với chính quyền các cấp và các ngành liên quan tiến hành kiểm tra, bổ sung, điều chỉnh kịp thời, sát thực tế. Hầu hết các kiến nghị của Ban được các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện. So với các năm trước, hoạt động giám sát của các Ban ngày càng được chú trọng về chất lượng và đảm bảo đúng Luật định.

Về giám sát chuyên đề: Ban KT-XH cùng với Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức tốt các hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát toàn diện để nắm tình hình chung về triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND các cấp, cũng như việc chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước trên địa bàn.

Bên cạnh đó, trong năm các Ban đã tham gia đầy đủ các buổi giao ban của Thường trực HĐND, các cuộc họp với UBND huyện; trực báo hàng quý với Thường trực HĐND, các Ban HĐND 2 cấp. các Ban đã thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo công tác trước Thường trực HĐND huyện; thường xuyên nắm bắt tình hình, hướng dẫn, đôn đốc hoạt động các Ban HĐND các xã, thị trấn. Tham gia các buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh trên địa bàn; các buổi giám sát, làm việc, tiếp dân của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và Thường trực HĐND huyện tổ chức tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ngoài những kết quả đạt được, hoạt động của các Ban vẫn còn một số hạn chế như: Việc theo dõi chấp hành các kết luận của Đoàn giám sát đối với các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng giám sát mặc dù đã được quan tâm hơn trước nhưng vẫn chưa thường xuyên, chất lượng thực hiện một số kiến nghị chưa cao. Các thành viên của Ban tham gia hoạt động hội họp, thẩm tra, giám sát chưa đông đủ; một số thành viên ít tham gia ý kiến và chưa có những đóng góp sâu khi đi làm việc tại các cơ quan, đơn vị.

Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại hạn chế năm 2018, đồng chí Hồ Sỹ Minh- Trưởng ban KT-XH HĐND huyện, chủ trì hội nghị thay mặt 02 Ban nhấn mạnh một số giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới:

(1) Các Ban HĐND huyện tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch của  Ban và sự chỉ đạo, phân công của Thường trực HĐND huyện, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung hoạt động theo tiến độ đã đề ra. Thực hiện tốt Quy chế hoạt động của Ban, đảm bảo chế độ họp định kỳ. Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể cấp huyện trong hoạt động giám sát.

(2) Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, thẩm tra. Trước khi giám sát, thẩm tra cần xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể, thông báo đến các cơ quan, đơn vị về nội dung, chương trình và thời giam giám sát, thẩm tra để các đơn vị chủ động thực hiện; Thành viên các Ban cần phát huy vai trò, trách nhiệm khi tham gia đoàn giám sát. Sau giám sát cần theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị giám sát của Ban, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện kết luận để Ban có cơ sở báo cáo Thường trực HĐND huyện theo đúng quy định.

(3) Thường xuyên theo dõi, đôn đốc hoạt động của các Ban HĐND cấp xã, thị trấn nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động theo Luật định.

(4) Thành viên các Ban tiếp tục phát huy vai trò giám sát của người đại biểu nhân dân thông qua công tác tiếp xúc cử tri và thực tiễn hoạt động trong ngành, lĩnh vực mình để phát hiện những vấn đề mang tính nổi cộm, bức xúc ở địa phương, từ đó có ý kiến chất vấn với các cơ quan liên quan hoặc kiến nghị với Thường trực HĐND huyện để tổ chức các đoàn giám sát nhằm làm rõ trách nhiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.172.950
Truy cập hiện tại 774