Tìm kiếm
Triệu tập kỳ họp thứ bảy - HĐND huyện khóa VI
False 3368Ngày cập nhật 04/12/2018

 

THÔNG BÁO

Triệu tập kỳ họp thứ bảy - HĐND huyện khóa VI

 Kính gửi:  Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá VI.

 

          Căn cứ quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương;

Thường trực HĐND huyện quyết định triệu tập kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thời gian họp:  02 ngày, từ ngày 11 – 12 tháng 12 năm 2018

 Phiên họp trù bị vào lúc 7 giờ 30 ngày 11/12/2018.

Địa điểm:  Tại Hội trường huyện Nam Đông.

Nội dung chủ yếu: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách năm 2018 và bàn phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019; quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

  Thường trực HĐND huyện đề nghị các vị Đại biểu HĐND huyện cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Nghiên cứu kỷ các tài liệu đã được gửi trước cho đại biểu HĐND huyện, nhất là báo cáo kinh tế xã hội và tài chính ngân sách.

- Gửi nội dung chất vấn (nếu có) về Thường trực HĐND huyện trước ngày khai mạc kỳ họp 15 ngày.

- Chuẩn bị những ý kiến phát biểu, chất vấn tại kỳ họp.

- Trong những ngày họp HĐND huyện, nếu đại biểu HĐND huyện nào vắng mặt thì phải báo cáo và được sự đồng ý của Thường trực HĐND huyện.

Thông báo này thay cho giấy mời, Thường trực HĐND huyện đề nghị các vị Đại biểu HĐND huyện tham dự đầy đủ và đúng thời gian quy định trên./.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.063.373
Truy cập hiện tại 226