Tìm kiếm
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm Qúy IV năm 2018
False 1329Ngày cập nhật 19/10/2018

     Ngày 17/10/2018 Thường trực HĐND huyện họp triển khai nhiệm vụ tháng 10 và một số nhiệm vụ quan trọng tâm những tháng còn lại năm 2018. Thành phần gồm các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; Trưởng, Phó hai Ban HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng chuyên viên Văn phòng. Do đồng chí Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.

     Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đánh giá sơ bộ tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện 9 tháng đầu năm 2018, đồng thời nêu lên một số nội dung quan trọng cần thực hiện trong những tháng còn lại năm 2018 như sau: Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện rà soát hoàn thành chương trình giám sát năm 2018; chuẩn bị họp liên tịch thống nhất thời gian và nội dung kỳ hop thứ 7 HĐND khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức hội nghị giao ban quý III2018; giao Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm; sơ kết quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND và UBMTTQ VN huyện; xem xét Tờ trình của UBND huyện xin điều chỉnh số liệu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (phòng Tài nguyên – Môi trường huyện giải trình nguyên nhân điều chỉnh)

    Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, các đồng chí Trưởng, Phó Ban rà soát công việc để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao theo kế hoạch. Cùng nhau, đoàn kết cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.870.309
Truy cập hiện tại 23