Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện giám sát UBND huyện về việc thực hiện nghị quyết 13/NQ-HĐND và Nghị Quyết 24/NQ-HĐND của HĐND huyện
False 2801Ngày cập nhật 13/09/2023

     Đoàn giám sát HĐND huyện tổ chức giám sát và làm việc với UBND huyện và phòng Giáo Dục và Đào tạo huyện nắm tình hình triện khai thực hiện nghị quyết số 13/NQ-HĐND về đề án nâng cao chất lượng toàn diện Trường tiểu học thị trấn Khe Tre và THCS thị trấn Khe Tre giai đoạn 2021-2025; nghị quyết số 24/NQ-HĐND về đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với  học sinh dân tộc thiều số giai đoạn 2021-2025. Thành phần đoàn gồm: Ông Mai Văn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn và bà Huỳnh Thị Lan – PCT HĐND huyện, Phó trưởng đoàn; ông Lê Văn Bát – Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; ông Mai Thúc Khởi - Phó Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện; ông Kiên Văn Gạch – Phó Trưởng Ban Pháp Chế HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo các phòng ban liên quan và Văn phòng HĐND – UBND huyện.

 

Qua nghe đại diện UBND huyện Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 13/NQ-HĐND và nghị quyết số 24/NQ-HĐND về đề án nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Ý kiến tham gia trao đổi của thành viên đoàn giám sát và các ngành chuyên môn, đi đến thông nhất đánh giá chung như sau:

  Qua 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND và Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 26/7/2021 của HĐND huyện. Ngành giáo dục có những bước chuyển biến tích cực, cụ thể: Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cơ bản được quan tâm đầu tư xây dựng và trang cấp theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung chương trình, sách giáo khoa và lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên có sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; tích cực tự học, tự rèn để nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp yêu cầu đổi mới; về số lượng đội ngủ cơ bản bố trí phù hợp đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học. Về chất lượng giáo dục có sự chuyển biến mạnh mẽ, chất lượng đại trà năm sau cao hơn năm trước. Tỷ lệ học sinh mũi nhọn, năng khiếu được duy trì; việc giáo dục kỹ năng sống, giáo dục học sinh toàn diện được quan tâm, thực hiện mạnh mẽ hơn. Công tác xã hội hóa giáo dục được cấp ủy đảng, chính quyền, các trường quan tâm, thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân, phụ huynh học sinh đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Kết quả, triển khai thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra đến này cơ bản đạt khá tốt. Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND huyện, trong thời gian tới, đề nghị cấp Đảng ủy, Chính quyền địa phương vào cuộc,  tiếp tục duy trì, phối hợp tốt hơn với các trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động phụ huynh, ngăn chặn con em bỏ học giữa chừng và chấp hành tốt mọi quy định của nhà trường; Tăng cường khối đại đoàn kết cùng nhau duy trì thực hiện tốt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND đề ra. Thực hiện thành công 2 đề án nâng cao chất lượng giáo dục  trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025./.

 

 

 

Vương Thị Thiện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.666.075
Truy cập hiện tại 368