Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện giám sát UBND xã Thượng Sơn về việc thực hiện nghị quyết 24/NQ-HĐND của HĐND huyện
False 2389Ngày cập nhật 05/09/2023

    Chiều ngày 26/8/2023 Đoàn giám sát HĐND huyện tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết số 24/NQ-HĐND về đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với  học sinh dân tộc thiều số giai đoạn 2021-2025; tại UBND xã Thượng Sơn. Thành phần đoàn gồm: Bà Huỳnh Thị Lan – PCT HĐND huyện, Phó trưởng đoàn; ông Trần Văn Hát – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; ông Hồ Sỹ Minh – Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện; ông Mai Thúc Khởi - Phó Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện; ông Kiên Văn Gạch – Phó Trưởng Ban Pháp Chế HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo các phòng ban liên quan và Văn phòng HĐND – UBND huyện; phía xã Lãnh đạo HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, Hiệu trưởng trường Tiểu học, Mầm non xã Hương Sơn.

Qua nghe đại diện lãnh đạo UBND xã Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 24/NQ-HĐND về đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với  học sinh dân tộc thiều số giai đoạn 2021-2025. Thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Hương Sơn có 2 trường: Tiểu học Hương Sơn và Mầm non. Qua 02 năm thực hiện cơ bản đã đạt được những kết quả khá tốt cụ thể:

Trường mầm non: Thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục lồng ghép tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số. Xây dựng môi trường tăng cường tiếng Việt cho trẻ trong và ngoài nhóm lớp. Thông qua các hoạt động hằng ngày, thông qua giao tiếp giữa cô và trẻ, giữa trẻ và trẻ, giữa cô giáo và phụ huynh để tăng cường vốn tiếng Việt cho trẻ.

Trường Tiểu học: Hàng năm nhà trường tập trung dạy phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn về kiến thức, kỹ năng và bồi dưỡng học sinh năng khiếu 2 môn Toán, Tiếng Việt cho tất cả khối 4-5; thời gian bồi dưỡng 01 buổi/tuần xuyên suốt trong năm học và dạy 2 tuần trước khi thực hiện chương trình năm học mới (4 tiết/buổi), tỷ lệ học sinh tham gia 100%.

- Về chất lượng đội ngũ: 100% giáo viên 2 trường Mầm non và Tiểu học đạt chuẩn về năng lực. Trong đó 100% giáo viên có trình độ chuẩn đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ; 100% cán bộ quản lý 2 trường có bằng trung cấp lý luận chính trị. Hàng năm được Phòng GD&ĐT xếp loại chuẩn nghề nghiệp, bao gồm chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chuẩn hiệu trưởng CSGDPT đạt 100%, trong đó 100% đạt mức khá trở lên.

- Công tác xã hội hoá giáo dục: công tác giáo dục của địa phương đã huy động được các nguồn lực, thông qua hội khuyến học, hội chữ thập đỏ, các tổ chức cá nhân, các nhà từ thiện, mạnh thường quân kịp thời cấp học bổng, hỗ trợ học phẩm, áo quần, dày dép cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Kết quả, triển khai thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra đến này cơ bản đạt khá tốt. Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện. Thời gian tới, đề nghị Đảng ủy Chính quyền địa phương, khối Mặt trần đoàn thể xã Hương Sơn tiếp tục duy trì, phối hợp tốt hơn với các trường trong công tác tuyên truyền vận động phụ huynh, năn chặn con em bỏ học giữa chừng và chấp hành tốt mọi quy định của nhà trường; Tăng cường khối đại đoàn kết cùng nhau duy trì thực hiện tốt chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy và HĐND đề ra. Thực hiện thành công đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025./.

 

 

 

Vương Thị Thiện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.666.075
Truy cập hiện tại 155