Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện giám sát UBND xã Thượng Long về việc thực hiện nghị quyết 24/NQ-HĐND của HĐND huyện
False 2230Ngày cập nhật 25/08/2023

Sáng ngày 21/8/2023 Đoàn giám sát HĐND huyện tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với  học sinh dân tộc thiều số giai đoạn 2021-2025; tại UBND xã Thượng Long. Thành phần đoàn gồm: Bà Huỳnh Thị Lan – PCT HĐND huyện, Phó trưởng đoàn; ông Trần Văn Hát – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; ông Mai Thúc Khởi- Phó Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện; ông Kiên Văn Gạch – Phó Trưởng Ban Pháp Chế HĐND huyện; ông Hoàng Chí Tâm Phó phòng Giáo dục – Đào tạo huyện; Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện; phía xã Lãnh đạo HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, Hiệu trưởng trường Tiểu học, Mầm non xã Thượng Long.

Qua nghe đại diện lãnh đạo UBND xã Thượng Long Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 24/NQ-HĐND về đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với  học sinh dân tộc thiều số giai đoạn 2021-2025. Thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Thượng Long có 3 trường học: Trường THCS Long - Quảng, Tiểu học, Mầm non, trong đó trường Tiểu học và Mầm non thuộc xã quản lý.

Qua 02 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 09/7/2021 của Huyện ủy  và Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 26/7/2021 của HĐND huyện về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025. Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các trang thiết bị phục vụ trong việc day, học và nổ lực, phát huy tinh thần đoàn kết của cả thống chính trị, sự đồng thuận nhân dân về sự nghiệp giáo dục; đồng thời các trường tích cực đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục, đào tạo giai đoạn 2021-2025 theo tình thần nghị quyết đề ra. Tuy nhiên, còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế và đời sống của bà con, tỷ lệ suy dinh dưỡng còn cao; Nhận thức của bậc phụ huynh về công tác giáo dục còn hạn chế và chưa tư duy, chưa tự vươn lên trong học tập; chất lượng một số giáo viên chưa đồng đều, chưa đảm bảo chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy định của Luật Giáo dục 2019.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết đa số đạt; còn một số chỉ tiêu chưa đạt đó là chỉ tiêu suy dinh dưỡng, Tỷ lệ học sinh Hoàn thành chương trình lớp học chưa đạt. Thời gian tới, đề nghị Đảng ủy Chính quyền địa phương phát huy tinh thần, trách nhiệm của Mặt trận, đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục một cách đồng bộ trong cán bộ, đảng viên, dòng họ, gia đình; đồng thời thường xuyên tổ chức tuyên truyền, quán triệt các nội dung của Nghị quyết của HĐND huyện và các Chương trình, kế hoạch của xã về nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục đổi mới nôi dung, chương trình, phương pháp dạy học được chú trọng phù hợp với các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm đến chất lượng đội ngũ giáo viên và nâng cao tinh thần, trách nhiệm, đạo đức nhà giáo, tâm huyết nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu giáo dục đạo tạo trong tình hình mới./.

 

Vương Thị Thiện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.666.075
Truy cập hiện tại 166