Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện bế mạc kỳ họp chuyên đề thứ 4 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
False 4963Ngày cập nhật 15/09/2022

     Vào lúc, 16 giờ 30 phút ngày 13/9/2022 Hội đồng nhân dân huyện đã kết thúc kỳ họp chuyên đề thứ 4 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau 1 buổi làm việc nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết HĐND huyện đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.  

     HĐND đã xem xét thống nhất biểu quyết thông qua 03 nội dung: (1) Quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Đông giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050; (2) Quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (3) Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách huyện.

      Qua đó, Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, Sau kỳ họp này Thường trực HĐND huyện sẽ hoàn chỉnh đầy đủ nội dung mà HĐND huyện đã quyết định và sớm ban hành Nghị quyết. Đề nghị UBND huyện sớm hoàn thành các nội dung để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt; phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu liên quan để tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện theo đúng quy định của pháp luật, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XVI.

      Kỳ họp chuyên đề lần thứ 4, HĐND huyện khóa VII đã thành công tốt đẹp. Thay mặt HĐND huyện, tôi chân thành cám ơn sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy; sự phối hợp của UBND huyện và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện; HĐND huyện nhiệt liệt hoan nghênh sự đóng góp tích cực của các vị đại biểu HĐND huyện, tham mưu phục vụ chu đáo của các cơ quan liên quan, Văn phòng HĐND-UBND huyện đã góp phần vào sự thành công của kỳ họp.    

      Tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp chuyên đề thứ 4 HĐND huyện khoá VII./.

 

Vương Thị Thiện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.981.837
Truy cập hiện tại 1.086