Tìm kiếm
Tờ trình về bổ sung Kh đầu tư trung hạn và điểu chỉnh KH đầu tư công năm 2022 nguồn vốn NS huyện
False 6078Ngày cập nhật 13/09/2022

Tờ trình về bổ sung Kh đầu tư trung hạn và điểu chỉnh KH đầu tư công năm 2022 nguồn vốn NS huyện (TL phục vụ kỳ họp chuyên đề thứ 4)./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.980.459
Truy cập hiện tại 507