Tìm kiếm
Thông báo nội dung chuẩn bị kỳ họp chuyên đề thứ ba HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
False 6057Ngày cập nhật 29/05/2022

      Ngày 27/5/2022 Hội đồng nhân dân huyện ban hành Thông báo về nội dung  chuẩn bị kỳ họp chuyên đề thứ 3 HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

     Nội dung kỳ họp chuyên đề lần này, nhằm miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp HĐND huyện sẽ xem xét 02 Tờ trình và biểu quyết thông qua 02 nghị quyết miễn nhiệm và xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

     Thời gian tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 3 của HĐND huyện khóa VII dự kiến 01 buổi vào ngày 06 tháng 6 năm 2022.  Thường trực HĐND huyện, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp chuyên đề thứ 3; các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện và lãnh đạo 2 Ban HĐND huyện, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện bám nội dung liên tịch, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công để triển khai thực hiện đúng quy định./.

 

Tập tin đính kèm:
vương Thị Thiện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.127.354
Truy cập hiện tại 7.112