Tìm kiếm
Báo cáo hoạt động tháng 4 và nhiệm vụ tháng 5 năm 2022 của Thường trực HĐND huyện
False 4973Ngày cập nhật 28/04/2022

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 05/2022.

 1.Tổ chức Tập huấn đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện.

2. Chỉ đạo các Ban kinh tế XH của HĐND huyện tổ chức giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện đề án làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ giai đoạn 2014-2020,... Ban Pháp chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề theo chương trình, kế hoạch đề ra.

3. Thường trực HĐND xây dựng nội dung chương trình giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2023 trình tại kỳ họp sáu tháng đầu năm 2022.

4. Tổ chức kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện để miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND và UBMTTQVN huyện để thống nhất nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp 6 tháng đầu năm 2022 HĐND huyện khóa VII.

6. Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 5.

7. Đôn đốc, hướng dẫn Thường trực HĐND các xã, thị trấn chủ động tổ chức hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp 6 tháng đầu năm 2022.

8. Tham gia công tác lãnh đạo chung của huyện; phối hợp với UBND huyện xử lý những vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND cấp trên và cấp mình, nhất là quá trình chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2022.

9. Phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức, tham dự với lãnh đạo Tỉnh, Trung ương đến thăm, làm việc, tiếp dân và tiếp xúc cử tri tại huyện.

10. Thực hiện tốt quy định về tổ chức tiếp dân tại trụ sở, tiếp dân lưu động đảm bảo theo kế hoạch./.               

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.128.900
Truy cập hiện tại 8.021