Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện làm việc với UBND huyện về kết quả thực hiện các mô hình/dự án hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2016-2020
False 7736Ngày cập nhật 09/04/2022

      Chiều ngày 07/4/2022 Đoàn giám sát HĐND huyện làm việc với UBND huyện và các đơn vị chuyên môn liên quan. Về tình hình và kết quả thực hiện các mô hình/dự án hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện. Thành phần đoàn giám sát bao gồm: Đồng chí Huỳnh Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Trưởng đoàn; đồng chí Hồ Sỹ Minh – Trưởng Ban dân vận, Trưởng ban Kinh tế xã hội HĐND huyện; các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; Phó 2 Ban của HĐND huyện; các cơ quan đoàn thể cấp huyện; các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị liên quan như: phòng Nông nghiệp – PTNT huyện, Tài chính – KH huyện, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

        Qua nghe đại diện UBND huyện, cơ quan Thường trực  trình bày báo cáo kết quả thực hiện các mô hình/ dự án phát triển sản xuất giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự.

        Thường trực HĐND huyện có ý kiến như sau: Cơ bản thông nhất với báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện các mô hình, dự án phát triển sản xuất trên địa bàn huyện. Nhìn chung, công tác triển khai thực hiện của các mô hình, dự án của các cơ quan ban ngành cấp huyện cơ bản đảm bảo yêu cầu, quy định của các dự án đề ra và có hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm hộ nghèo đặc biệt là mô hình nuôi bò sinh sản, mô hình trồng cam, cây có múi khác,…. Tuy nhiên, có một số mô hình đạt hiệu quả chưa cao hoặc không có hiệu quả như mô hình nuôi cá leo, cá lóc; mô hình trồng ớt tiêu,… Cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận động người dân nâng cao nhận thức, mạnh dạng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi kém hiệu qủa sang cây trồng vật nuôi có hiệu quả cao, nhằm nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu.

        Qua đó, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, thời gian tới cần rà soát lại những mô hình cây trồng, vật con có hiệu quả, phù hợp đối với từng địa phương để nhận rộng, như: mô hình trồng chuối đặc sản, cam, dứa, cây dược liệu; về chăn nuôi duy trì nhân rộng mô hình bò sinh sản,….Đôn đốc, chỉ đạo các xã nghiên cứu xây dựng chọn và đăng ký sản phẩm chủ lực của địa phương; vận động xây dựng Hợp tác xã, tổ hợp tác để kết nối đầu ra cho sản phẩm. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND huyện đề ra về phát triển nông nghiệp./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.127.483
Truy cập hiện tại 7.189