Tìm kiếm
Đoàn giám sát HĐND huyện làm việc với lãnh đạo xã Hương Phú về kết quả thực hiện một số mô hình, dự án phát triển sản xuất giai đoạn 2016-2020
False 7668Ngày cập nhật 09/04/2022

Ngày 05/4/2022 đoàn giám sát HĐND huyện làm việc tại UBND xã Hương Phú để nắm tình hình, kết quả thực hiện 05 mô hình/dự án phát triển sản xuất tại địa bàn xã. Thành phần tham dự bao gồm: Đồng chí Huỳnh Thị Lan– Phó Chủ tịch HĐND huyện- Phó Trưởng đoàn; các đồng chí trong Thường trực, lãnh đạo  2 Ban của HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các Hội: Nông dân huyện; các đơn vị liên quan: Phòng Nông Nghiệp - PTNT, Trung Tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện.

 

     Qua nghe đại diện lãnh đạo UBND xã trình bày báo cáo kết quả thực hiện các mô hình, dự án phát triển sản xuất giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn. Ý kiến tham gia của các thành viên tham dự; Phó Chủ tịch HĐND huyện có ý kiến như sau:

      Các cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương cần vào cuộc mạnh mẻ hơn nữa, đẩy mạnh công tác lãnh chỉ đạo các ngành, các cấp tuyên truyền vận động người dân phát triển sản xuất các mô hình, dự án ở địa phương.

      Lãnh đạo HĐND và UBND xã Hương Phú trên cơ sở các đề án, nghị quyết của huyện. Hàng năm, cần xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện; cần rà soát đánh giá kỷ để lựa chọn các dự án phù hợp, có hiệu quả đề xuất nhân rộng hỗ trợ cho người dân phát triển sản xuất. Định hướng xây dựng mã sản phẩm độc quyền của địa phương theo tiêu chuẩn đã được huyện triển khai; tiếp tục tổ chức  thực hiện tốt Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND huyện về tái cơ cấu ngành nông nghiệp

      Tăng cương hơn nữa công tác tuyên truyền của các cơ quan đoàn thể cấp xã, nhằm nâng cao nhận thức của bà con, hộ gia đình có điều kiện để phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả.

      Chỉ đạo thành lập các tổ hợp tác xã để tổ chức cung cấp giống cây trồng, vật nuôi và việc liên kết tìm đầu ra để bao tiêu cho sản phẩm được sản xuất ra tại địa bàn; giúp người dân mạnh dạng hơn trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để thực hiện có hiệu quả các mô hình, dự án phát triển sản xuất tăng thu nhập cho bà con nông dân./.

 

Vương Thị Thiện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.128.268
Truy cập hiện tại 7.614