Tìm kiếm
HĐND huyện giám sát kết quả thực hiện các mô hình, dự án phát triển sản xuất tại xã Thượng Long
False 3649Ngày cập nhật 30/03/2022

    Sáng ngày 29/3/2022 đoàn công tác HĐND huyện tổ chức giám sát tại xã Thượng Long về kết quả thực hiện các mô hình, dự án phát triển sản xuất giai đoạn 2016-2020. Thành phần tham dự bao gồm: Đồng chí Huỳnh Thị Lan– Phó Chủ tịch HĐND huyện- Phó Trưởng đoàn; các đồng chí trong Thường trực, lãnh đạo  2 Ban của HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan: Phòng Nông Nghiệp - PTNT, Trung Tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện và Văn phòng HĐND và UBND huyện.

 

Qua nghe đại diện lãnh đạo UBND xã trình bày báo cáo kết quả thực hiện các mô hình/ dự án phát triển sản xuất giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn. Ý kiến tham gia của các thành viên tham dự. Thường trực HĐND huyện có ý kiến như sau:

Nhìn chung kinh tế xã hội của xã Thượng Long có bước khởi sắc,là xã có nhiều dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Tuy nhiên, chất lượng sản xuất một số mô hình chưa cao, thiếu sự quan tâm chăm sóc; một số mô hình sản xuất có hiệu quả thì chưa được nhân rộng như: trồng Bưởi da xanh, cam, nuôi bò sinh sản,…

Để thực hiện tốt hơn các mô hình/dư án trên địa bàn, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo chăm sóc và phát triển các mô hình sản xuất như: đầu tư thâm canh, phát triển đa cây, đa con, ứng dụng khoa học kỷ thuật vào sản xuất; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho bà con; mạnh dạng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, theo hướng nâng cao giá trị sản xuất; nghiên cứu tổ chức lại các phương thức sản xuất phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương.

Lãnh đạo HĐND và UBND xã tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền của các cơ quan đoàn thể cấp xã, nhằm nâng cao nhận thức của bà con trong việc thực hiện tốt các dự án hộ trợ phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân; nhất là người nghèo tự vươn lên thoát nghèo.

Qua đó, Đồng chí Huỳnh Thị Lan – PCT HĐND huyện nhấn mạnh, xã Thượng Long thời gian tới tiếp tục thực hiện nhân rông các mô hình nuôi bò sinh sản, trồng bưởi da xanh,…; quan tâm phát triển các mô hình lâm nghiệp dưới tán rừng; tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 26/7/2021 của HĐND huyện về Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2021 – 2025”./.

 

 

Tập tin đính kèm:
Vương Thị Thiện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.128.172
Truy cập hiện tại 7.552