Tìm kiếm
Thường trực HĐND họp triển khai một số nhiệm vụ quan trọng tháng 3
False 3745Ngày cập nhật 30/03/2022

    Ngày 28/3/2022 Thường trực HĐND huyện tổ chức họp Thường trực. Do đồng chí Huỳnh Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Thành phần tham dự bao gồm: Các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; Trưởng, Phó các Ban của HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

 

        Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đánh giá hoạt động Quý I và  triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2022; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Thường trực HĐND huyện thống nhất như sau:

- Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện tiếp tục tham gia đoàn giám sát của HĐND huyện về một số mô hình, dự án phát triển sản xuất tại các xã; chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện tổng hợp báo cáo kết quả giám sát trình kỳ họp thứ 4.

- Thường trực phụ trách địa bàn trực tiếp về cơ sở giám sát nắm tình hình các địa phương để chấn chỉnh kịp thời những sai phạm; nhằm đẩy mạnh các giải pháp vận động nhân dân, cán bộ quyết tâm thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội huyện quý II; tổ chức tiếp dân tại phòng tiếp dân của huyện và tiếp dân định kỳ đúng quy định.

- Chỉ đạo, đôn đốc Ban Kinh tế-xã hội, Ban Pháp chế của HĐND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát chuyên đề theo kế hoạch.

- Đôn đốc các Tổ đại biểu HĐND huyện làm tốt trách nhiệm của đại biểu dân cử: gần dân, sát dân lắng nghe ý kiến dân và phản ánh kịp thời lên các cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết.

- Ban kinh tế xã hội giúp Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch tập huấn đại biểu HĐND cấp xã.

        Qua đó, Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, đề nghị các đồng chí Thường trực HĐND huyện, Trưởng, Phó Ban HĐND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện bám chức năng nhiệm vụ được phân công, nhiệm vụ theo luật định cùng nhau thực hiện tốt các nội dung đã đề ra trong thời gian tới./.

 

Vương Thị Thiện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.127.365
Truy cập hiện tại 7.113