Tìm kiếm
Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện khoá VI
False 1087Ngày cập nhật 21/07/2021

Ngày 19/7/2021 Thường trực HĐND huyện làm việc với UBND huyện và các ngành về việc thẩm tra báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11.

        Để có cơ sở báo cáo tại kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Khóa VII, Thường trực HĐND huyện đã thành lập Đoàn giám sát, khảo sát, làm việc với các xã, thị trấn và các ngành có liên quan về việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo báo cáo số 367/BC-UBND, ngày 02/7/2021 của UBND huyện. Sau khi làm việc với cơ sở và khảo sát thực tế, Đoàn giám sát đã trực tiếp làm việc với UBND huyện. Qua giám sát cho thấy UBND huyện đã và đang xử lý, trả lời bằng văn bản trình tại kỳ họp thứ 2 là 28 ý kiến. Nội dung các kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân chủ yếu về: Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, kênh mương, đường vào vùng sản xuất, kè chống sạt lỡ; điện sinh hoạt,…Hầu hết các kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân đã được UBND huyện chỉ đạo xử lý, giải quyết và trả lời bằng văn bản.

      Qua đó, đoàn giám sát đã chỉ ra những tồn tại hạn chế, nguyên nhân. Đồng thời, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng, tiếp tục rà soát đưa ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 1.987