Tìm kiếm
Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện trình kỳ họp 6 tháng đầu năm 2021
False 18990Ngày cập nhật 04/05/2021

Thường trực HĐND huyện Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2021, trình kỳ họp HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2021.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.968.804
Truy cập hiện tại 3.611