Tìm kiếm
Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết về quy hoạch mạng lưới giao thông vận tải huyện Nam Đông giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.
False 12344Ngày cập nhật 08/03/2021

Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết về quy hoạch mạng lưới giao thông vận tải huyện Nam Đông giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; tại trang thông tin điện tử huyện Nam Đông. Đề nghị các đồng chí Đại biểu HĐND huyện, đơn vị liên quan và các xã thị trấn vào cập nhật để nghiên cứu chuẩn bị Hội nghị tổng kết vào ngày 09/3/2021 (Tài liệu phục vụ hội nghị)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 2.269