Tìm kiếm
Báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021
False 13415Ngày cập nhật 02/03/2021

Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 lên trang thông tin điện tử huyện Nam Đông. Đề nghị các đồng chí Đại biểu HĐND huyện, đơn vị liên quan và các xã thị trấn vào cập nhật để nghiên cứu chuẩn bị Hội nghị tổng kết vào ngày 09/3/2021 (Tài liệu phục vụ hội nghị)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.954.610
Truy cập hiện tại 5.728