Tìm kiếm
Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2016-2021
False 14741Ngày cập nhật 02/03/2021

  Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2016-2021, tại trang thông tin điện tử huyện Nam Đông. Đề nghị các đồng chí Đại biểu HĐND huyện, đơn vị liên quan và các xã, thị trấn vào cập nhật để nghiên cứu chuẩn bị Hội nghị  tổng kết ngày 09/3/2021 (Tài liệu phục vụ hội nghị)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.953.526
Truy cập hiện tại 2.713