Tìm kiếm
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện, về tình hình thực hiện tài chính ngân sách năm 2020 và phân bổ dự toán Nghân sách địa phương năm 2021
False 14620Ngày cập nhật 14/12/2020

 Được sự thống nhất của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện, về tình hình thực hiện tài chính ngân sách năm 2020 và phân bổ dự toán Nghân sách địa phương năm 2021 lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân liên quan và đại biểu HĐND huyện vào cập nhật để thực hiện (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 11)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 5.147