Tìm kiếm
Kỳ họp thứ 05 Hội đồng nhân dân huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021
False 21328Ngày cập nhật 29/01/2018

Ngày 12/12/2017 HĐND huyện Nam Đông chính thức khai mạc kỳ họp thứ năm khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp lần thứ 5, HĐND huyện đã nghe các báo cáo, tờ trình, thông báo trình tại kỳ họp và các ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu… HĐND huyện đã tập trung phân tích, đánh giá, xem xét và quyết định những chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thu ngân sách và những nhiệm vụ quan trọng khác trong năm 2018, trong đó HĐND huyện đã thông qua đề án phát triển du lịch huyện Nam Đông giai đoạn 2017-2021, đinh hướng đến năm 2030. Kỳ họp lần này, HĐND huyện đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận những vấn đề mang tính cấp thiết, những nội dung nổi cộm mà trong thời gian qua nhiều cử tri quan tâm. Kỳ họp lần thứ 05 đã thông qua 05 Nghị quyết:

1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

2. Nghị quyết về dự toán ngân sách huyện năm 2018.

3. Nghị quyết về phát triển du lịch huyện nam đông giai đoạn 2017-2021, định hướng đến năm 2030.

4. Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Phan Thế Xê.

5. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.992.567
Truy cập hiện tại 1.141