Tìm kiếm
Báo cáo kết quả thực hiện chương trình trọng điểm năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
False 12399Ngày cập nhật 11/12/2020

  Được sự thống nhất của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo kết quả thực hiện chương trình trọng điểm năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân liên quan và đại biểu HĐND huyện vào cập nhật để thực hiện (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 11)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 295