Tìm kiếm
Báo cáo hoạt động của Tòa án, Viện kiểm sát, Chi cục thi hành án, Thông báo của UBMT huyện, trình kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa VI
False 14294Ngày cập nhật 09/12/2020

Được sự thống nhất của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển các báo cáo của Tòa án, Viện kiểm sát, Chi cụ thi hành án, Thông báo của UBMT huyện trình kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa VI, lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị  các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, cá nhân có liên quan và đại biểu HĐND huyện vào cập nhật để thực hiện. (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 11)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.998.159
Truy cập hiện tại 3.874