Tìm kiếm
Báo thẩm tra Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về phê duyệt chủ trương đàu tư các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
False 11125Ngày cập nhật 02/10/2020

        Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo thẩm tra Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (gồm 23 báo cáo thẩm tra), tại trang thông tin điện tử huyện Nam Đông. Đề nghị các đồng chí Đại biểu HĐND huyện và đơn vị liên quan vào cập nhật để nghiên cứu chuẩn bị kỳ họp chuyên đề thứ 10 vào ngày 06/10/2020 (Tài liệu phục vụ kỳ họp)./.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 2.029