Tìm kiếm
Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khoá VI
False 12642Ngày cập nhật 30/06/2020

Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khoá VI lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các cá nhân, đơn vị liên quan và các xã, thị trấn vào cập nhật, nghiên cứu chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. (Tài liệu phục vụ kỳ họp).

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 293