Tìm kiếm
Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện
False 13266Ngày cập nhật 30/06/2020

Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND  của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các cá nhân, đơn vị liên quan và các xã, thị trấn vào cập nhật, nghiên cứu chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. (Tài liệu phục vụ kỳ họp)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 5.102