Tìm kiếm
Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 10, HĐND khóa VI.
False 14496Ngày cập nhật 29/06/2020

Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 10, HĐND khóa VI, lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các cá nhân, đơn vị liên quan và các xã, thị trấn vào cập nhật, nghiên cứu chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. (Tài liệu phục vụ kỳ họp)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.953.526
Truy cập hiện tại 4.520