Tìm kiếm
Kỳ họp thứ 03 Hội đồng nhân dân huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021
False 21059Ngày cập nhật 27/07/2017

Kỳ họp lần thứ 03 HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra trong thời gian 02 ngày (từ ngày 19-20 tháng 12 năm 2017). Tại kỳ họp lần này HĐND huyện đã thống nhất thông qua 06 nghị quyết.

1. Nghị quyết về Nội quy các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2017. 

3. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

4. Nghị quyết về dự toán ngân sách huyện năm 2017.

5. Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020.

6. Nghị quyết về quy hoạch mạng lưới giao thông vận tải huyện Nam Đông giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 569