Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện Ban hành Kế hoạch giám sát Nghị quyết 06/NQ-HĐND “Về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020”
False 1025Ngày cập nhật 24/02/2020

     Ngày 19/02/2020 Thường trực HĐND họp đoàn giám sát để thống nhất kế hoạch và thời gian tổ chức giám sát về kết quả thực hiện Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 Về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020”. Thành phần tham dự bao gồm: Đồng chí Mai Văn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn; đồng chí Trần Văn Hát - Chủ tịch UBMT huyện; các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; các đồng chí Trưởng, Phó 2 Ban của HĐND huyện; các đồng chí thành viên của ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

     Qua ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát và ý kiến thảo luận của các thành viên trong đoàn giám sát, Thường trực  HĐND huyện đi đến thống nhất: Về mốc thời gian; về các thành phần mời tham gia cùng đoàn giám sát; đối tượng giám sát; phương phát tiến hành và thống nhất lịch giám sát.

     Lịch giám sát bắt đầu từ ngày 11/3/2020 kết thúc vào ngày 24/3/2020;

    Thường trực HĐND huyện, yêu cầu các cơ quan được giám sát chuẩn bị báo cáo theo nội dung nêu trên và gửi trước cho Đoàn giám sát chậm nhất trước ngày đi giám sát 05 ngày./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.233.947
Truy cập hiện tại 62