Tìm kiếm
Tờ trình thành lập đoàn giám sát "kết quả thực hiện Nghị quyết 06/NQ-HĐND về phát triển nông nghiệp, giai đoạn 2016-2020"
False 22819Ngày cập nhật 11/12/2019

         Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Tờ trình thành lập đoàn giám sát  "kết quả thực hiện Nghị quyết 06/NQ-HĐND về phát triển nông nghiệp, giai đoạn 2016-2020". Đề nghị các đại biểu HĐND, đại biểu khách mời các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn vào nghiên cứu  (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9).

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 254