Tìm kiếm
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách năm 2020
False 23354Ngày cập nhật 11/12/2019

       Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách năm 2020. Đề nghị các đại biểu HĐND, đại biểu khách mời các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn vào nghiên cứu phục vụ tốt cho kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9).

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.953.526
Truy cập hiện tại 4.793