Tìm kiếm
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội, về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2019
False 31524Ngày cập nhật 10/12/2019

       Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội, về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2019 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2020. Đề nghị các đại biểu HĐND, đại biểu khách mời các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn vào nghiên cứu phục vụ tốt cho kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9).

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.666.075
Truy cập hiện tại 424