Tìm kiếm
Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
False 29219Ngày cập nhật 06/12/2019

         Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đề nghị các đại biểu HĐND, đại biểu khách mời các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn vào nghiên cứu phục vụ tốt cho kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9).

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 5.068