Tìm kiếm
Báo cáo tình hình tội phạm và kết quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020
False 22581Ngày cập nhật 05/12/2019

     Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo tình hình tội phạm và kết quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020. Đề nghị các đại biểu HĐND, đại biểu khách mời các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn vào nghiên cứu phục vụ tốt cho kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9).

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.997.752
Truy cập hiện tại 3.710