Tìm kiếm
Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa VI
False 7710Ngày cập nhật 03/12/2019

Văn phòng đã gửi nội dung Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa VI để các đại biểu HĐND, các đại biểu mời tham kỳ dự họp thứ 9 vào nghiên cứu (Tài liệu phục vụ kỳ họp).

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.609.876
Truy cập hiện tại 82