Tìm kiếm
Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp bất thường thứ 4 nhiệm kỳ 2016-2021
False 2719Ngày cập nhật 30/07/2019

Sáng ngày 29/7/2019 Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp bất thường thứ 4 nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân huyện. Do đồng chí Mai Văn Dũng - Chủ tịch HĐND huyện chủ  trì, cùng dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, đồng chí Dương Thanh Phước – Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Xuân Hát – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện và lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện.

 

Qua đó, Hội nghị đã thống nhất một số nội dung sau:

Tại kỳ họp bất thường thứ 4 HĐND huyện sẽ xem xét 02 báo cáo, thảo luận  tờ trình, đề án và thông qua 01 nghị quyết.

Thời gian tổ chức kỳ họp bất thường thứ 4 của HĐND huyện dự kiến 01 buổi, vào ngày 07 tháng 8 năm 2019./. 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.060.386
Truy cập hiện tại 588