Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
False 7864Ngày cập nhật 11/07/2019

     Vào lúc, 17 giờ 00 ngày 10/7/2019 Hội đồng nhân dân huyện đã kết thúc kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Sau 1 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ HĐND huyện đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.  

      HĐND đã xem xét 21 báo cáo, tờ trình và thông qua 05 Nghị quyết: Nghị quyết về một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội sáu tháng cuối năm 2019; về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2018; về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020; về thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện về tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2019; Nghị quyết về kết quả giám sát công tác phòng chống tham nhũng, lãnh phí và kê khai, minh bạch tài sản thu nhệp của các cơ quan, đơn vị trên dịa bàn huyện năm 2018 . HĐND huyện cũng đã dành thời gian để các cơ quan hữu quan giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

       Qua đó, Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, sau kỳ họp này, đề nghị các tổ đại biểu HĐND huyện sớm có kế hoạch tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung các Nghị quyết HĐND huyện đã thông qua đến cử tri và nhân dân. Đồng thời, thường xuyên bám sát cơ sở để tìm hiểu, lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND huyện và đôn đốc việc giải quyết các ý kiến khiếu nại, tố cáo của công dân; gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND huyện.

      Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa VI đã thành công tốt đẹp. Thường trực HĐND huyện hoan nghênh sự chuẩn bị các báo cáo, tờ trình có chất lượng của UBND huyện và các cơ quan đơn vị liên quan; ghi nhận và hoan nghênh các ngành chức năng đã chuẩn bị và tham gia tốt các nội dung chương trình, góp phần vào thành công của kỳ họp. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, các vị đại biểu, khách mời đã dành thời gian tham dự, đóng góp vào thành công của kỳ họp; Chúc quý vị đại biểu cùng cử tri và nhân dân trong huyện mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công./.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.722