Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
False 7058Ngày cập nhật 11/07/2019

      Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 10/7/2019 HĐND huyện Nam Đông chính thức khai mạc kỳ họp thứ 8 khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có bà Nguyễn Thị Ái Vân – PCT HĐND tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; các đồng chí Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, các vị đại biểu HĐND huyện, các ngành liên quan, các xã, thị trấn.

     Tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa VI sẽ nghe và xem xét, quyết định các nội dung quan trọng liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng an ninh của huyện năm 2019. Cụ thể như sau: Nghe UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; thu - chi ngân sách; tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7; báo cáo chỉ đạo điều hành; chương trình trọng điểm. Thường trực HĐND huyện Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2019; kết quả giám sát của HĐND huyện về Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2018; kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7. Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Thông báo về tình hình hoạt động khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019. Thường trực HĐND huyện thong qua báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7; báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện. Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục thi hành án huyện báo cáo tình hình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối 2019;

    Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, kỳ họp lần này quyết định nhiều nội dung trọng tâm. Vì vây, Chủ tọa kỳ họp yêu cầu các vị đại biểu HĐND huyện, các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để tham gia xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện có chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn huyện;  góp phần thành công vào nội dung chương trình kỳ họp./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.752