Tìm kiếm
Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khoá VI
False 5628Ngày cập nhật 05/07/2019

   Ngày 03/7/2019 HĐND huyện ban hành báo cáo số 11/BC-HĐND về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7.

    Để có cơ sở báo cáo tại kỳ họp thứ 8, Thường trực HĐND huyện đã thành lập Đoàn giám sát, khảo sát, làm việc với các xã, thị trấn và các ngành có liên quan về việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo Báo cáo số 125/BC-UBND, ngày 04/6/2019 của UBND huyện. Sau khi làm việc với cơ sở và khảo sát thực tế, Đoàn giám sát đã trực tiếp làm việc với UBND huyện. Qua giám sát cho thấy UBND huyện đã và đang xử lý, trả lời bằng văn bản trình tại kỳ họp thứ 8 là 51/51 ý kiến. Nội dung các kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân chủ yếu về: Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, kênh mương, đường vào vùng sản xuất, kè chống sạt lỡ; đầu tư đường ống nước máy phục vụ sinh hoạt; điện sinh hoạt,…Hầu hết các kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân đã được UBND huyện chỉ đạo xử lý, giải quyết và trả lời bằng văn bản.

    Qua đó, Đoàn giám sát đã chỉ ra những tồn tại hạn chế, nguyên nhân. Đồng thời, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng, tiếp tục rà soát đưa ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.520.829
Truy cập hiện tại 1.481