Tìm kiếm
Kết qủa tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 8 của HĐND huyện
False 6766Ngày cập nhật 04/07/2019

Ngày 03/7/2019 HĐND huyện ban hành Báo cáo số 10/BC-HĐND về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa VI.

 

     Để chuẩn bị tốt kỳ họp thứ 8 của HĐND huyện. Thường trực HĐND  huyện đã chỉ đạo các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN các xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri ở 42 điểm trên toàn huyện, có 866 cử tri đến tham dự, với hơn 172 lượt ý kiến. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thông báo với cử tri về chương trình, nội dung kỳ họp lần thứ 8 của Hội đồng nhân dân huyện và trả lời một số kiến nghị, đề xuất mà cử tri đã nêu tại các đợt tiếp xúc trước đó. Cử tri đã tin tưởng vào sự lãnh chỉ đạo của Đảng và sự điều hành của Chính quyền các cấp, phấn khởi trước những kết quả đạt được của huyện trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn và đề nghị huyện tiếp tục quan tâm đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, tăng thu nhập, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Qua đó, cử tri cũng có một số kiến nghị, đề xuất gửi đến Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, UBMTTQVN huyện và một số ngành chức năng của huyện.

    Tại kỳ họp này, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chọn lọc và tổng hợp 35 ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề mới phát sinh thuộc thẩm quyền xử lý và giải quyết của UBND huyện để trình kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.520.577
Truy cập hiện tại 1.416