Tìm kiếm
Hội đồng nhận dân huyện Nam Đông Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 8
False 6247Ngày cập nhật 27/06/2019

Ngày 19/6/2019 Hội đồng nhân dân ban hành Thông báo số 08/TB-HĐND  về việc triệu tập kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Nội dung chủ yếu: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2019; tổng quyết toán ngân sách năm 2018; quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Thời gian tổ chức kỳ họp dự kiến  02 ngày, vào ngày  10 và 11  tháng 7 năm 2019; địa điểm tại Hội trường huyện Nam Đông./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.653