Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện >> Tin nổi bật - Sự kiện
Thường trực HĐND huyện triển khai một số nhiệm vụ trong tâm tháng 10 như sau: 1. Thường trực HĐND huyện tiếp tục chỉ đạo các Ban HĐND huyện tăng cường giám sát thường xuyên trên các lĩnh vực để phát hiện, phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh trên địa bàn. 2. Báo cáo hoạt động 10 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. 3. Thường trực HĐND huyện giao ban giữa Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý III/2022; Kết luận giao ban. 4. Thường trực HĐND huyện thành lập đoàn, xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát việc thực hiện Chương trình trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. 5. Tham gia công tác lãnh đạo chung của huyện; phối hợp với UBND huyện xử lý những vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND cấp trên và cấp mình, nhất là quá trình chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ quan trọng khác. 6. Phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức, tham dự với lãnh đạo Tỉnh, Trung ương đến thăm, làm việc, tiếp dân và tiếp xúc cử tri tại huyện. 7. Thực hiện tốt quy định về tổ chức tiếp dân tại trụ sở, tiếp dân lưu động đảm bảo theo kế hoạch./.                 
        Ngày 04/10/2022 Thường trực HĐND họp thống nhất và ban hành Kế hoạch số 03/KH-HĐND về việc giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện. Thành phần đoàn giám sát bao gồm: Đồng chí Mai Văn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn; đồng chí Huỳnh Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó trưởng đoàn; đồng chí Trần Văn Hát - Chủ tịch UBMT huyện; các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; các đồng chí Trưởng, Phó 2 Ban của HĐND huyện; mời các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị liên quan như: Phòng Nông nghiệp-PTNT, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp, Tài chính – KH huyện, Lao động TB-XH huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.
    Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức Hội nghị giao ban quý III giữa Thường trực, các ban HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Các đồng chí Thường trực HĐND huyện chủ trì Hội nghị; thành phần mời dự gồm có: đồng chí Trần Văn Hát – Chủ tịch UBMTTQVN huyện, lãnh đạo và thành viên các Ban HĐND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện, Thường trực và Trưởng 2 Ban HĐND các xã, thị trấn.
    Chiều ngày 13/9/2022 HĐND huyện tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ tư khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có Bà Trần Thị Hoài Trâm Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các ông, bà trong Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên UBND huyện; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND các xã, thị trấn và các vị đại biểu HĐND huyện khóa VII.
     Vào lúc, 16 giờ 30 phút ngày 13/9/2022 Hội đồng nhân dân huyện đã kết thúc kỳ họp chuyên đề thứ 4 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau 1 buổi làm việc nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết HĐND huyện đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.        HĐND đã xem xét thống nhất biểu quyết thông qua 03 nội dung: (1) Quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Đông giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050; (2) Quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (3) Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách huyện.
Thường trực HĐND huyện họp đánh giá hoạt động 8 tháng và triển khai một số nhiệm vụ trong tâm tháng 9 như sau:
Thường trực HĐND huyện đánh giá hoạt động 7 tháng và triển khai một số nhiệm vụ trong tâm tháng 8 như sau: 1. Thường trực HĐND huyện tiếp tục chỉ đạo các tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND huyện đảm bảo đúng luật định. 2. Tổ chức tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm tại một số tỉnh phía Bắc cho đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 và một số đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 (do dịch Covid) chưa đi được. 3. Thường xuyên về cơ sở giám sát nắm tình hình sản xuất và đời sống nhân dân. 4. Ban Kinh tế xã hội và Ban Pháp chế tổ chức giám sát các chuyên đề còn lại năm 2022 theo kế hoạch. 5. Tham gia công tác lãnh đạo chung của huyện; phối hợp với UBND huyện xử lý những vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND cấp trên và cấp mình, nhất là quá trình chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ quan trọng khác. 6. Phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức, tham dự với lãnh đạo Tỉnh, Trung ương đến thăm, làm việc, tiếp dân và tiếp xúc cử tri tại huyện. 7. Thực hiện tốt quy định về tổ chức tiếp dân tại trụ sở, tiếp dân lưu động đảm bảo theo kế hoạch./.                                      
     Sáng ngày 12/7/2022 HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ tư khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có Ông Trương Công Hân – Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại địa bàn huyện Nam Đông; bà Trần Thị Hoài Trâm Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các ông, bà trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, các ông, bà trong Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, các vị đại biểu HĐND huyện, các ngành liên quan và các xã, thị trấn.
     Vào lúc, 16 giờ 15 phút ngày 12/7/2022 Hội đồng nhân dân huyện đã kết thúc kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau 1 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ HĐND huyện đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.         HĐND đã xem xét 14 báo cáo, tờ trình và 04 Nghị quyết: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng đầu năm 2022; về phê duyệt tổng quyết toán ngân sách năm 2021; Nghị quyết về kết quả giám sát của HĐND huyện về một số mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023.
    Ngày 30/6/2022 Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành báo cáo số 09/BC-HĐND về việc giám sát kết quả  giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa VII.       Qua giám sát thực tế và trực tiếp làm việc với UBND huyện. Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện nhận thấy UBND huyện đã nghiên cứu xử lý 21/21 ý kiến, kiến nghị cử trị tại báo cáo tổng hợp số 15/BC-HĐND của HĐND huyện đạt 100%. Trong đó: Có 09 ý kiến được trả lời trực tiếp tại kỳ họp thứ 3, 12 ý kiến trả lời tại kỳ họp thứ 4. Nhìn chung, việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm; từng bước đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cử tri. Đối với những ý kiến không thuộc thẩm quyền giải quyết, UBND huyện đã làm văn bản chuyển đến cấp trên giải quyết.     Kết quả giải quyết đối với 12 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri được UBND huyện trả lời tại kỳ họp thứ 4. Cụ thể như sau: Có 04/12 ý kiến, kiến nghị, phản ánh, chiếm tỷ lệ 33,3% đã được UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn kiểm tra, giải quyết và xử lý xong; có 03/12 ý kiến, kiến nghị của cử tri chiếm tỷ lệ 25% UBND huyện trả lời không đầu tư do (kinh phí quá lớn, hiệu quả không cao, chưa cần thiết,...); có 05/12 ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tiếp tục thực hiện chiếm tỷ lệ 41,6%. Đó là: Có 02 ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện giao lại cho các địa phương tiếp tục xử lý; có 03 ý kiến, kiến nghị, phản ánh chờ xin ý kiến cấp trên và chờ cấp trên phân bổ vốn.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.524.800
Truy cập hiện tại 11.614