Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện >> Khoá VII
Tờ trình đề nghị thông qua Quy hoạch XD vùng huyện Nam Đông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ( TL phục vụ kỳ họp)
Báo cáo thẩm tra của các Ban tại kỳ họp chuyên đề thứ 4 (TL phục vụ kỳ họp)
Tờ trình về bổ sung Kh đầu tư trung hạn và điểu chỉnh KH đầu tư công năm 2022 nguồn vốn NS huyện (TL phục vụ kỳ họp chuyên đề thứ 4)./.
Tài liệu Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Nam Đông (TL phục vụ kỳ họp chuyên đề thứ 4)
Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
Nghị quyết về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 
Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện một số mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện
Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023
Thông báo tình hình khối đại đoàn kết của UB Mặt trận huyện
Báo cáo thẩm tra Ban KTXH về tổng quyết toán ngân sách năm 2021 (TL phục vụ kỳ họp)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 34