Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện >> Văn bản chuyên ngành
    Văn phòng HĐND và UBND gửi Kế hoạch sô 02/KH-TT HĐND ngày 16/3/2020 của HĐND huyện, về việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tập thể Thường trực HĐND huyện năm 2019. Đề nghị các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn vào nghiên cứu, thực hiện./.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.209.754
Truy cập hiện tại 1.061