Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện >> Văn bản chuyên ngành
Thường trực HĐND huyện Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2021, trình kỳ họp HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2021.
Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết 01/2016/NQ – HĐND về đề án nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo, của đoàn giám sát HĐND huyện.
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND 6 tháng đầu năm 2021. Đề nghị các cơ quan ban ngành đoàn thể, các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan vào cập nhật thực hiện./.
    Văn phòng HĐND và UBND gửi Kế hoạch sô 02/KH-TT HĐND ngày 16/3/2020 của HĐND huyện, về việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tập thể Thường trực HĐND huyện năm 2019. Đề nghị các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn vào nghiên cứu, thực hiện./.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 1.930