Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện >> Tin nổi bật - Sự kiện

GIẤY MỜI

 

Theo Kế hoạch 07/KH-TT HĐND ngày 03/10/2019 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý III năm 2019. Nhằm đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2019 của Thường trực HĐND cấp huyện, xã. Do đồng chí Mai Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.

I. Thành phần mời:

- Các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện;

- Đại diện Ban Thường trực UBMTTQ VN huyện

- Lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân huyện;

- Tổ trưởng 7 tổ đại biêu HĐND huyện;

- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện;

- Thường trực HĐND và Trưởng 2 Ban HĐND các xã, Thị trấn.

- Trung tâm VHTT- Thể thao huyện (dự và đưa tin)

II. Thời gian:  Lúc 8 giờ 00 ngày 18  tháng 10 năm 2019 (Sáng thứ sáu)

III. Địa điểm: Phòng họp số 2 UBND huyện (Gác 3)

Đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc để  tham dự Hội nghị giao ban; Thường trực HĐND các xã, thị trấn chuẩn bị nội dung phát biểu.

(*Ghi chú: Yêu cầu Thường trực HĐND các xã, thị trấn lập danh sách đại biểu dự hội nghị gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện và qua Email: vtthien.namdong@thuathienhue.gov.vn trước ngày 16/10/2019)./.

 

 

        Chiều ngày 09/10/2019 Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9 nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân huyện. Do đồng chí Mai Văn Dũng - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì, cùng dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Dương Thanh Phước – PCT UBND huyện; đồng chí Lê Thanh Hồ - PCT UBND huyện; đồng chí Trần Văn Hát – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện và lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện.
      Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện làm việc tại UBND huyện về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2019. Do đồng chí Mai Văn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn; đồng chí Trần Văn Hát – Chủ tịch UBMT huyện; các đồng chí trong Thường HĐND huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan đoàn thể; các phòng ban liên quan và Văn phòng HĐND  và UBND huyện.  
      Ngày 24/9/2019 Thường trực HĐND huyện họp đánh giá hoạt động của HĐND huyện 9 tháng đầu năm và ttriển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2019 và bàn kế hoạch chuẩn bị đăng cai giao ban Thường trực HĐND các huyện, thị xã do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tại Nam Đông. Thành phần gồm các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; Trưởng, Phó hai Ban HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng chuyên viên Văn phòng. Do đồng chí Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.    
      Đoàn công tác Hội đồng nhân dân huyện làm việc tại UBND xã Thượng Quảng về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2019. Do đồng chí Hồ Ngọc Hà – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện – Trưởng đoàn, các đồng chí trong Thường HĐND huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện; đại diện phòng Nông nghiệp – PTNT, phòng Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND UBND huyện và các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ban phát triển các thôn và các ngành liên quan xã Thượng Quảng.    
    Ngày 04/9/2019 Đoàn giám sát HĐND huyện tổ chức họp để thông qua nội dung báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện Nghị quyết 01 về đề án “Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2021. Do Đồng chí Mai Văn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện trưởng đoạn, chủ trì cuộc họp.  
    Ngày 21/8/2019, Hội đồng nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 06/KH-HĐND về việc “Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện”.  
      Chiều ngày 21/8/2019, Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức làm việc với UBND huyện về kết quả thực hiện Nghị quyết “Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2021 và những năm tiếp theo”. Do đồng chí Mai Văn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng đoàn; các đồng chí trong Thường HĐND huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện. Phía UBND huyện có đồng chí Trần Quốc Phụng – Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ huyện tham dự buổi làm việc.
    Chiều ngày 14/8/2019, Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát tại UBND xã Thượng Nhật về kết quả thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2021 và những năm tiếp theo”, do đồng chí Hồ Ngọc Hà – Phó Chủ tịch HĐND huyện – Phó Trưởng đoàn; các đồng chí trong Thường HĐND huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện. Phía UBND xã có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT xã tham dự buổi làm việc.  
    Sáng ngày 07/8/2019, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức khai mạc kỳ họp bất thường thứ 4, khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Để thông qua đề án tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Nam Đông. Thành phần tham dự kỳ họp gồm: Địa diện Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban pháp chế HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, các Đại biểu HĐND huyện; các Thành viên ủy ban huyện; lãnh đạo các Ban của đảng, Chánh Văn phòng Huyện ủy và  Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.998.078
Truy cập hiện tại 37