Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện >> Tin nổi bật - Sự kiện
     Sáng ngày 14/5/2019 Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân huyện. Do đồng chí Mai Văn Dũng - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì, cùng dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Dương Thanh Phước – PCT UBND huyện; đồng chí Trần Xuân Hát – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện và lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện.    
     Sáng ngày 03 tháng 4 năm 2019 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Nhằm đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện,Thường trực HĐND xã, thị trấn trong Quý I. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Thường trực HĐND và  triển khai nhiệm vụ quý II/2019 theo luật định. 
  Vào lúc, 11 giờ 30 ngày 12/12/2018 Hội đồng nhân dân huyện đã kết thúc kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Sau gần 2 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ HĐND huyện đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.  
  THÔNG BÁO Triệu tập kỳ họp thứ bảy - HĐND huyện khóa VI  Kính gửi:  Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá VI.             Căn cứ quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương; Thường trực HĐND huyện quyết định triệu tập kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Thời gian họp:  02 ngày, từ ngày 11 – 12 tháng 12 năm 2018  Phiên họp trù bị vào lúc 7 giờ 30 ngày 11/12/2018. Địa điểm:  Tại Hội trường huyện Nam Đông. Nội dung chủ yếu: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách năm 2018 và bàn phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019; quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.   Thường trực HĐND huyện đề nghị các vị Đại biểu HĐND huyện cần lưu ý một số vấn đề sau: - Nghiên cứu kỷ các tài liệu đã được gửi trước cho đại biểu HĐND huyện, nhất là báo cáo kinh tế xã hội và tài chính ngân sách. - Gửi nội dung chất vấn (nếu có) về Thường trực HĐND huyện trước ngày khai mạc kỳ họp 15 ngày. - Chuẩn bị những ý kiến phát biểu, chất vấn tại kỳ họp. - Trong những ngày họp HĐND huyện, nếu đại biểu HĐND huyện nào vắng mặt thì phải báo cáo và được sự đồng ý của Thường trực HĐND huyện. Thông báo này thay cho giấy mời, Thường trực HĐND huyện đề nghị các vị Đại biểu HĐND huyện tham dự đầy đủ và đúng thời gian quy định trên./.    
  Ngày 28/11/2018 Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện ban hành Báo cáo số 21/BC-TT.HĐND về việc giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 6, HĐND khoá VI.
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức buổi làm việc với các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân nhằm triển khai các nội dung liên quan đến hoạt động tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 7, hoạt động lấy phiếu tín nhiệm và kinh phí hoạt động của Tổ trong năm 2018
    Sáng ngày 26 tháng 10 năm 2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý III năm 2018. nhằm đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp huyện, xã 9 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Đồng thời, triển khai Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm do HĐND bầu và phê duyệt. Thành phần tham dự có đồng chí Hồ Ngọc Hà – Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; Đồng chí Lê Thanh Hồ – Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo và thành viên các Ban HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện; Thường trực và Trưởng 2 Ban HĐND các xã, thị trấn.
   Chiều ngày 23/10/2018 Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7 nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân huyện. Do đồng chí Mai Văn Dũng - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì, cùng dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Thanh Hồ – PCT UBND huyện; đồng chí Trần Xuân Hát – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo 2 Ban HĐND huyện và lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện.  
     Ngày 17/10/2018 Thường trực HĐND huyện họp triển khai nhiệm vụ tháng 10 và một số nhiệm vụ quan trọng tâm những tháng còn lại năm 2018. Thành phần gồm các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; Trưởng, Phó hai Ban HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng chuyên viên Văn phòng. Do đồng chí Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.914.776
Truy cập hiện tại 44