Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện >> ... >> Văn bản Ủy ban nhân dân
Văn phòng chuyện Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. Kính mong các đơn vị liên quan vào xem xét cập nhật
        Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu Uỷ viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Đề nghị các đại biểu HĐND, đại biểu khách mời các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn vào nghiên cứu (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9).  
       Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách năm 2020. Đề nghị các đại biểu HĐND, đại biểu khách mời các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn vào nghiên cứu phục vụ tốt cho kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9).  
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đề nghị các đại biểu HĐND, đại biểu khách mời các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn vào nghiên cứu phục vụ tốt cho kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9).  
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, để các đại biểu HĐND và các đại biểu mời dự kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI vào nghiên cứu (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9)
Văn phòng đã gửi nội dung Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa VI để các đại biểu HĐND, các đại biểu mời tham kỳ dự họp thứ 9 vào nghiên cứu (Tài liệu phục vụ kỳ họp).
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.953.526
Truy cập hiện tại 4.569