Tìm kiếm
Lấy ý kiến nhân sự Phó chủ tịch UBND huyện
False 6803
Ngày cập nhật 14/03/2019

Ngày 13/3, huyện ủy Nam Đông tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt các Quy định, Chỉ thị của Trung ương và thực hiện quy trình nhân sự phó chủ tịch UBND huyện, nhiệm  kỳ 2016 – 2021. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Đoàn Thị Thanh Huyền – UVTV tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy.

 

Tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/2/2019 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân; Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/1/2019 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chông tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kết luận 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/06/2013 của Ban chấp hành  Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Căn cứ theo nhu cầu công tác, phẩm chất đạo đức và năng lực cán bộ, tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu quy trình nhân sự bổ sung phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.520.663
Truy cập hiện tại 1.429