Tìm kiếm
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT TỐ CÁO 2018
False 1367Ngày cập nhật 07/05/2019

Ngày 10 tháng 4 năm 2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo

Nghị định gồm IV Chương, 25 Điều cùng 12 biểu mẫu văn bản kèm theo. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 5 năm 2019, theo đó Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Nội dung Nghị định và biểu mẫu văn bản mời Quý đọc giả nghiên cứu tại File đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Thanh tra huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.957.830
Truy cập hiện tại 10